De Protestantse Gemeente van Bloemendaal en Overveen is een open, oecumenisch gezinde gemeente die haar inspiratie vindt in de Bijbelse woorden. Het bijbelse verhaal wil zij zondag aan zondag gedenken en vieren. In deze wereld die gedomineerd wordt door heersende opinies, bestaande machtsverhoudingen, vooroordelen en taalverarming, hoort zij in dit Bijbelse verhaal een hoopvolle tegenstem.

Archief

Geef voor uw kerk! Zaterdag 19 januari 2019 start Actie Kerkbalans, de grootste fondsenwervende actie in Nederland. Alle leden van onze kerk ontvangen hierover een brief of email met de vraag om te

Grote belangstelling gisterenmiddag in de Bloemendaalse Dorpskerk voor het gesprek met Piet Hein Donner. Een man die weigert met simpele oplossingen te komen voor complexe problemen. Omdat die er eenvoudigweg niet zijn. Door vriend en vijand beschouwd als betrouwbaar kompas in roerige (...)

Kom ook naar de wintermaaltijd.  Zo leren we elkaar (beter) kennen, hebben meer onderling contact en… het is gezellig. Een maaltijd waarbij iedereen, van jong tot oud, welkom is. Om het voor zo veel mogelijk gemeenteleden mogelijk te maken om samen aan tafel te gaan zijn er twee (...)

Deze dagen wappert er een regenboogvlag in de kerktuin van de Bloemendaalse Dorpskerk. Daarmee neemt de Protestantse Gemeente van Bloemendaal en Overveen nadrukkelijk afstand van de zogenaamde Nasville Verklaring die deze week voor zoveel ophef