De Protestantse Gemeente van Bloemendaal en Overveen is een open, oecumenisch gezinde gemeente die haar inspiratie vindt in de Bijbelse woorden. Het bijbelse verhaal wil zij zondag aan zondag gedenken en vieren. In deze wereld die gedomineerd wordt door heersende opinies, bestaande machtsverhoudingen, vooroordelen en taalverarming, hoort zij in dit Bijbelse verhaal een hoopvolle tegenstem.

Archief

Lieve mensen, Achter mijn bureau in onze nieuwe pastorie en nog omringd door onuitgepakte boekendozen, gaan mijn gedachten steeds terug naar het overweldigende afscheid dat u mij en mijn meisjes hebt bezorgd

In het kader van het afscheid van Ad van Nieuwpoort vond op zondag 28 juni 2020 als verrassing voor Ad van Nieuwpoort ‘Ad’s Areopagus’ plaats waarbij hij zélf de hoofdgast was! Klik op de video