Sinds oktober 2018 mogen wij ons officieel Groene Kerk noemen. Dit betekent dat onder leiding van de werkgroep Groene Kerk de gemeente ieder jaar één of meerdere stappen zet op weg naar verduurzaming. Onze gemeente was al actief met de verkoop van Fair Trade artikelen, ondersteuning van de Voedselbank, kledinginzameling en verantwoord onderhoud van de kerktuin. De afgelopen jaren zijn daar de volgende thema’s aan toegevoegd: Green Key is leidraad bij gebouwenbeheer geworden, het energieverbruik wordt bewaakt, en in de zomer van 2020 zijn er bijenkorven geplaatst in onze kerktuin. Verder bereiden we ieder najaar samen met de predikant de Groene Zondag voor. De komende tijd zoeken we met elkaar theologische inspiratie en verdieping rond duurzaamheid. In het Maandbericht doen wij verslag van waar we mee bezig zijn.

De werkgroep Groene Kerk wil binnen onze kerkelijke gemeente invulling geven aan het begrip duurzaamheid door concrete stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid, sociale gerechtigheid en goed rentmeesterschap over de schepping. We willen over duurzaamheid in gesprek gaan met alle geledingen van onze kerkgemeenschap. We willen aandacht vragen voor:

  • duurzaam verbouwen en onderhouden van de gebouwen;
  • duurzaam beheer van kerkelijke financiën (onder andere belegging in Oiko kredietcertificaten);
  • vergroenen en minimaliseren van verbruik van energie, water, papier en grondstoffen;
  • bevorderen van de bewustwording van goed rentmeesterschap tijdens wijkbijeenkomsten;
  • bevorderen van sociale binding in de buurt, bestrijding van eenzaamheid en stille armoede;
  • duurzaam en ecologisch beheer en onderhoud van de kerktuin met bijdragen aan de kringloop;
  • gebruiken van ecologisch en eerlijk voedsel en drinken (bijvoorbeeld Fair Trade producten);
  • bijdragen aan sociale gerechtigheid  (Fair Trade, De Ark gemeenschap, opvang vluchtelingen).

De werkgroep Groene Kerk bestaat uit zes leden: Frank Cornet, Marleen Bakker, Kees van Krimpen, Nelleke Rookmaker en Klaas van Giffen.

Hergebruik Misschien wist je het al, maar in het Kerkelijk Centrum staat bij de garderobe een inzamelpunt, waar je de volgende artikelen kunt aanbieden voor hergebruik: inkthouders (cartridges) van printers, oude mobieltjes en sinds kort ook flessendoppen, zowel plastic doppen als metalen kroonkurken. Wel graag apart gescheiden aanbieden.

Het groene normaal Op 29 augustus 2020 startte Alfred Slomp zijn oproep aan christelijk Nederland om aandacht te geven aan zijn manifest ‘Het Groene Normaal’. We kennen Alfred van zijn lezing ‘God in de supermarkt’, die hij ook in Bloemendaal heeft gegeven. Omdat we een Groene kerk zijn heeft onze Kerkenraad het initiatief van Alfred omarmd. Wat houd het manifest in? Het Groene Normaal is een pleidooi om in deze bijzondere tijd even stil te staan en ons te bezinnen. Stilstaan bij onze manier van leven en bij de plek die wij als christenen in de samenleving innemen. Ons te bezinnen en aan te haken bij de trend van duurzaam leven. Op de website www.hetgroenenormaal.nl kun je het manifest lezen en mede ondertekenen. Daar vind je ook informatie over organisaties en materialen die helpen om meer te doen aan duurzaamheid en om het groene leven in de praktijk te brengen. Inmiddels hebben prominente organisaties en personen zich achter het manifest geschaard. Bij het manifest is ook een boek ‘Het Groene Normaal’ uitgebracht, waarin Alfred Slomp in gesprek gaat met tien groene en inspirerende christenen, die allen vanuit hun eigen perspectief en expertise een pleidooi voeren om aan te haken bij de trend van duurzaam leven. Allemaal roepen ze op tot bezinning op onze manier van leven. Allemaal wijzen ze op het belang van vernieuwing, op leven vanuit verwondering over de natuur om ons heen. In het boek zijn ook bijbelstudies opgenomen die je met een bijbelkring of groep kunt bespreken.