De werkgroep wil binnen onze kerkelijke gemeente invulling geven aan het begrip duurzaamheid door concrete stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid, sociale gerechtigheid en goed rentmeesterschap over de schepping. We willen over duurzaamheid in gesprek gaan met alle geledingen van onze kerkgemeenschap. We willen aandacht vragen voor:
  • duurzaam verbouwen (bijvoorbeeld Librije Maranatha) en onderhouden van de gebouwen;
  • duurzaam beheer van kerkelijke financiën (onder andere belegging in Oiko kredietcertificaten);
  • vergroenen en minimaliseren van verbruik van energie, water, papier en grondstoffen;
  • bevorderen van de bewustwording van goed rentmeesterschap tijdens wijkbijeenkomsten;
  • bevorderen van sociale binding in de buurt, bestrijding van eenzaamheid en stille armoede;
  • duurzaam en ecologisch beheer en onderhoud van de kerktuin met bijdragen aan de kringloop;
  • gebruiken van ecologisch en eerlijk voedsel en drinken (bijvoorbeeld Fair Trade producten);
  • bijdragen aan sociale gerechtigheid (Fair Trade, De Ark gemeenschap, opvang vluchtelingen).
De werkgroep Groene Kerk bestaat uit zeven leden: Frank Cornet, Marleen Bakker, Kees van Krimpen, Ton Bruggeman, Nelleke Rookmaker en Klaas van Giffen.