De procedure om tot het beroepen van een voltijdspredikant te komen is gaande en de reactietermijn inmiddels gesloten. Voor de deeltijdfunctie (0,4) is opnieuw gelegenheid om uw belangstelling kenbaar te maken. Wij nodigen predikanten die zich herkennen in het profiel daarvoor van harte uit. Uw schriftelijke sollicitatie en CV ontvangen wij graag vóór 1 september 2021 via: beroepingscommissiePGBO@gmail.com. Voor vragen of een toelichting op ons predikantenprofiel en gemeenteprofiel kunt u contact opnemen met Beppechien Bruins Slot  (voorzitter van de beroepingscommissie) via 06-14443362 of het e-mailadres.