Onze gemeente is op zoek naar predikanten die de verhalen van de bijbel op inspirerende en prikkelende manier weten te vertellen en onze prachtige gemeente meenemen in het verhaal van hoop, liefde en verbeelding. Predikanten die goed onderlegd zijn, maar die zich ook kunnen verbinden met mensen. Er is formatieruimte voor een tweetal nieuwe predikanten in een omvang van 1.0 en 0,4 fte.  Het predikantenprofiel is hier te lezen

Schriftelijke sollicitatie en CV ontvangen wij graag vóór 22 mei 2021 via: beroepingscommissiePGBO@gmail.com. Graag vermelden bij uw sollicitatie voor welke van de twee functies u solliciteert. Voor vragen of een toelichting op ons predikantenprofiel en gemeenteprofiel kunt u contact opnemen met Beppechien Bruins Slot  (voorzitter van de beroepingscommissie) via 06-14443362 of het e-mailadres.