De kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor de financiën en de operationele zaken van de kerk. De kerkrentmeesters van onze kerk zijn: Vacature (voorzitter) Vacature (secretaris) Jack de Groot (penningmeester) Kees van Riessen

Contact via het Kerkelijk Bureau: 023-524 1913 (dagelijks 10.00-12.00 uur) bureau@kerkpleinbloemendaal.nl