De kerkenraad is het bestuur van een lokale protestantse kerkelijke gemeente. De kerkenraad bestaat uit ouderlingen en diakenen.

De kerkenraad heeft tot taak:

De kerkenraad bestaat uit: tijdelijk predikant – Jaap van de Meent Ouderlingen: Monique Brink – voorzitter a.i., Lalita de Goederen-van Lamsweerde – scriba, 06 – 20 05 29 66, scriba@kerkpleinbloemendaal.nl, Beppechien Bruins-Slot, Carolien Oosterhof – erediensten, Kees van Riessen, kerkrentmeester, Frijkje Bakker – communicatie, 06 57566899, frijkje@hotmail.com, Mini Hulscher Diakenen: Monique Brink – voorzitter en Ineke Abbekerk