De kerkenraad is het bestuur van een lokale protestantse kerkelijke gemeente. De kerkenraad bestaat uit ouderlingen en diakenen.

De kerkenraad heeft tot taak:

De kerkenraad bestaat uit:
predikant – Jessa van der Vaart

Ouderlingen:
Beppechien Bruins Slot – voorzitter
Lalita de Goederen-van Lamsweerde – scriba, 06 – 20 05 29 66, scriba@kerkpleinbloemendaal.nl
Carolien Oosterhof – erediensten
Kees van Riessen – kerkrentmeester
Frijkje Bakker – communicatie, 06 57566899, frijkje@hotmail.com
Marjon van Straten
Erik Ingwersen, voorzitter van het CvK
Liesbeth Spight, pastoraal
Mini Hulscher, pastoraal
Kees van Riessen, kerkrentmeester

Diakenen:
Monique Brink – voorzitter
Bart Kramer