De kerkenraad van de protestantse gemeente in Bloemendaal is als het ware het bestuur van de kerk. De kerkenraad bestaat uit ouderlingen en diakenen. Zij organiseren de kerk zo goed mogelijk.

De kerkenraad bestaat uit:
predikant – tijdelijk / binnenkort bekend

Ouderlingen:

Ton Bruggeman, voorzitter a.i. 

Lalita de Goederen-van Lamsweerde, scriba – 06 – 20 05 29 66 – scriba@kerkpleinbloemendaal.nl 

Janny de Groot, pastoraat

Mini Hulscher, pastoraat

Beppechien Bruins-Slot, pastoraat

Otto Linker, voorzitter kerkrentmeesters – 

Kees van Riessen, kerkrentmeester

Frijkje Bakker, communicatie – 06 57566899 – frijkje@hotmail.com

Diakenen:
Carolien Oosterhof, voorzitter –

Monique Brink

Ineke Abbekerk