De diaconie zet zich in voor mensen die hulp nodig hebben.

Wat wij doen: 

  • Het signaleren van noodsituaties in de samenleving, zowel lokaal, regionaal, als internationaal;
  • Het vinden van hulpbronnen en inzamelen van geld voor de leniging van deze nood;
  • Het daadwerkelijk verlenen van deze hulp en geven van bijstand aan wie dat nodig hebben;
  • De zorg voor het onderling dienstbetoon binnen onze gemeente.

Wij dragen een steentje bij aan de eredienst: denk aan het collecteren of de bediening bij het Avondmaal. En ook helpen we mee bij activiteiten zoals de jaarlijkse kerstactie, de nieuwjaarsbijeenkomst en de Bloemendaalse jaarmarkt. De diaconie handelt op basis van het Diaconaal Beleidsplan 2022-2025. Het jaarverslag seizoen 2020-2021 is hier te lezen. Het meest recente resultatenoverzicht van de Diaconie van de Protestantse gemeente te Bloemendaal en Overveen treft u hier aan.

De diaconie bestaat in onze gemeente uit twee diakenen, die ook zitting hebben in de kerkenraad:

  • Monique Brink (voorzitter)
  • Bart Kramer (penningmeester)

Daarnaast zijn er  vier diaconale medewerkers:

  • Bea te Winkel
  • Klaas van Giffen (secretaris)
  • Kees van Krimpen
  • Anne-Marie Scheeres

Contact: diaconie@kerkpleinbloemendaal.nl