Het kerkreisje naar Dordrecht was een succes en het smaakt naar meer. Omdat we zoveel aanmeldingen hadden konden we met de bus reizen en dat opent weer andere horizonten.

'Wat er tussen neus en lippen gezegd kan worden, hoe ga je daarop in?'

Wat te denken van een kerkreisje naar Friesland in het voorjaar van 2020? Het Nijkleaster in Jorwert (God is nog niet verdwenen uit Jorwert), een orthodox klooster in Hemelum… In mei was er weer een avond voor alle contactpersonen.

Nu er geen wijken en wijkouderlingen meer zijn, is er in plaats van de ontmoeting en de toerusting per wijk twee keer per jaar een avond voor alle contactpersonen. Het is goed om elkaar te spreken en vragen en ideeën uit te wisselen. Deze keer hebben we ons bezig gehouden met wat er tussen neus en lippen gezegd kan worden. Een terloopse opmerking die misschien toch een diepere lading heeft, (hoe) ga je daarop in?

 
Alle gemeenteleden van 80 jaar en ouder kunnen bezoek krijgen van een contactpersoon. Gemeenteleden onder de 80 hebben geen contactpersoon meer, maar dat wil uiteraard niet zeggen dat er geen bezoeken worden afgelegd. Niet structureel een of twee keer per jaar door een contactpersoon, wel door ouderlingen en predikanten. Met de nieuwe organisatie van pastoraat en bezoekwerk willen we het omzien naar elkaar faciliteren door het organiseren van ontmoetingen: kringen, gespreksgroepen, reisjes, zangmiddag enzovoort. En ook deze zomer zijn er weer zomeractiviteiten, voor iedereen die (nog) niet op vakantie is of alweer terug. Noteer vast de data: 23 juli (lunch) en 8 augustus (thee met taart).
Een groet in verbondenheid.

Juup van Werkhoven Lees meer over predikant Juup van Werkhoven