'Met een wisselende groep van circa 20 mensen buigen we ons op woensdagmiddag samen met ds. Ad van Nieuwpoort over de Bijbeltekst voor de preek van de komende zondag. En dat zijn telkens weer inspirerende bijeenkomsten, zowel voor de predikant als voor de meelezers. De predikant doet inspiratie op uit de gedachtenwisselingen en de vrije associaties van de meelezers, terwijl de meelezers van de predikant een extra verdieping meekrijgen in het begrijpen van de Bijbeltekst.  Sinds ik vorig jaar een keer heb meegelezen ben ik er aan verslingerd geraakt!' Klaas van Giffen Informatie Wanneer: op de woensdagen voorafgaand aan de zondagen waarop predikant Ad van Nieuwpoort dienst doet Tijd: 14.00-15.00 uur Plaats: Nieuw Kerkelijk Centrum, Kerkplein 1