Sinds ik een keer ben geweest, ben ik verslingerd

Met een wisselende groep van circa 20 mensen buigen we ons op woensdagmiddag over de Bijbeltekst voor de preek van de komende zondag.

En dat zijn telkens weer inspirerende bijeenkomsten, zowel voor de predikant als voor de meelezers. De predikant doet inspiratie op uit de gedachtenwisselingen en de vrije associaties van de meelezers, terwijl de meelezers van de predikant een extra verdieping meekrijgen in het begrijpen van de Bijbeltekst. 

 

Informatie
Wanneer:
op de woensdagen voorafgaand aan de zondagen waarop de eigen predikant dienst doet
Tijd: 14.00-15.00 uur
Plaats: Nieuw Kerkelijk Centrum, Kerkplein 20