Filosofiekring 2021-2022
Tinneke Beeckman, Door Spinoza’s lens: een oefening in levensfilosofie

Vanaf begin 2021 tot de zomervakantie was er door de coronamaatregelen geen gelegenheid met de 18 kringleden bij elkaar te komen. Dus alle tijd om een bijzondere bijeenkomst te plannen ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de kring. We dachten niet aan “dansen met Janssen’. Wel aan “dansen met dilemma’s, op weg naar wederzijdse winst”, onderwerp ontleend aan de titel van een boeiend boek van Steven Olthof en Allard Everts (oud lid van onze kring). Allard leidde op 16 september 2021 in het kerkelijk centrum een workshop over het vinden van een optimale mix van maximale persoonlijke vrijheid en minimaal besmettingsgevaar.

Inmiddels zijn van Beeckmans boek drie hoofdstukken besproken.  Achtereenvolgens werd aandacht besteed aan:
–        Spinoza’s praktische visie op democratie en bestuurlijke relatie van overheid-burgers;
–        De rechtmatigheid en het – in de ogen van Spinoza beperkte – nut van volksverzet;
–        Mindfulness bij Spinoza. Koester positieve emoties (liefde) en zie de negatieve (haat) als contraproductief.

De eerstkomende bijeenkomst van de filosofiekring is op donderdag 17 februari 2022 van 20.00 – 21.45 uur in het kerkelijk centrum. Het onderwerp is hoofdstuk IV van het bovengenoemde boek van Beeckman. Aan de orde komen de betrouwbaarheid van de zintuiglijke indrukken, de onmisbaarheid van de rationele oordelen enerzijds en intuïtie en meditatie anderzijds.

Voor meer informatie en kennismaking met de kring: Dick Buist 023-526 14 85 ; e-mail dick.buist@telfort.nl

Data en plaats: Van september t/m mei doorgaans de derde donderdag van de maand.
Tijd: 20.00 – 21.45 uur. Locatie: Kerkelijk centrum, Kerkplein 20 Bloemendaal.
Gespreksleider: Arend Soeteman, emeritus hoogleraar filosofie aan de VU

Het werk van filosoof en lenzenslijper Spinoza (1632-1677) heeft mijn blik op de wereld ontzettend veranderd.

Hieronder vindt u informatie over het onderwerp van dit seizoen.

Op donderdag 24 maart wordt besproken Hoofdstuk V Over het naturalisme bij Spinoza en Darwin.
Op donderdag 21 april is  hoofdstuk VI onderwerp van gesprek; het gaat  over liefde als blijheid, verlangen als tekort, seksualiteit,  recht en passie bij Spinoza.

De hoofdstukken zijn zo geschreven, dat ze los van elkaar te volgen zijn. Ook deze bijeenkomsten zijn van 20.00 -21.45 in het kerkelijk centrum.