Filosofiekring 2022-2023 – het ‘Goede’ en efficiënte onverenigbaar?
‘Svend Brinkmann – STANDPUNTEN, wat we van de grote filosofen kunnen leren’, (2017, € 20,-, e-reader € 10,-, 175 p.)

In deze bestseller relativeert de Deense hoogleraar psychologie/filosofie Brinkmann het belang van persoonlijke mindfulness en het obsessief zoeken naar een geslaagd leven. Brinkmann verlegt de gebruikelijke aandacht voor instrumentele middelen (geluk zoeken via financiële en technische oplossingen) naar de ontvankelijkheid voor het ‘goede’ leven. Filosoferen is voor een belangrijk deel je oriënteren in de geschiedenis van de filosofie.
Centraal in het ‘Goede’ staat de overtuiging van Aristoteles dat ‘als we iets doen omwille van zichzelf, dan moet dat het hoogste goed zijn’ (Aristoteles 384-322 v.o.j.). Met andere woorden: het goede doen is niet gericht op een nuttig resultaat maar op iets dat we zonder meer vanuit de rede of het geweten behoren te doen.

De concretisering van ‘het Goede’ verloopt via een specificaties van ethische kernbegrippen. Enkele voorbeelden:
Waardigheid: Alles heeft ofwel een prijs ofwel een waardigheid (Immanuel Kant 1724-1804)
Liefde: Liefde is geen gevoel, maar het extreem moeilijke besef dat iets (een mens, een taal e.a.) buiten het zelf werkelijk is (Iris Murdoch 1919-1999).
Beloven: ‘De mens is een dier dat beloften kan doen’ (Friedrich Nietzsche 1844-1900).
Vergeven: ‘Je kunt alleen het onvergeeflijke vergeven’( Jacques Derrida 1930-2004). Verrassend!
Vrij zijn: De vrijheid bestaat niet in de eerste plaats uit rechten, maar uit plichten (Albert Camus 1913-1960).

Wanneer?

Neem vrijblijvend deel aan de kennismakingsavond op donderdag 22 september 2022 (gewijzigde datum) om 20.00 uur in Kerkelijk Centrum, Kerkplein 20, Bloemendaal. Inleiders vanuit de kring zorgen voor uitdagende discussievragen en korte toelichtingen. De kring telt momenteel 18 leden, deels vanuit de Dorpskerk, deels van elders. Gespreksleider is Arend Soeteman, emeritus hoogleraar rechtsfilosofie aan de VU. In de afsluitende bijeenkomst in juni 2023 wordt een bij het thema passende speelfilm vertoond. Graag vroegtijdig aanmelden bij ondergetekende. Gespreksvragen en toelichtingen kunnen dan tijdig worden toegestuurd.
Dick Buist (023-5261485 of dick.buist@telfort.nl)