Filosofiekring 2018-2019: Het belang van Hannah Arendt (1906-1975) In de filosofiekring bespreken we komend jaar het boek van Dirk de Schutter en Remi Peeters, ‘Hannah Arendt, politiek denker’. We buigen ons over vragen op het randgebied van filosofie, theologie, sociale wetenschap. In de geest van Hannah Arendt is er alle ruimte - ook tegenstrijdige - gedachten te uiten, als ze maar uitdagen tot een goed gesprek. Hannah Arendt werd vooral bekend door haar reportage van het proces tegen Nazi-bureaucraat Eichmann, de regelaar van de door Hitler bedachte uitroeiing van alle Joden. In tegenstelling tot de Israëlische rechtbank en vele vrienden van Hannah zag zij in Eichmann primair een gedachteloze en daardoor criminele manager in een ‘doodsfabriek’. Vrienden werden ook geschokt door de mening van Arendt dat de door de Nazi’s ingestelde Joodse raden - ongewild - aan een gestroomlijnde gang naar de uitroeiingskampen hebben bijgedragen. Ervaringen met fascisme en communisme brachten Arendt tot een grondige analyse van totalitaire politieke systemen. Kenmerkend voor het ware politieke denken acht Arendt het voorrang geven aan de macht van de eerlijke overreding boven militair geweld, verbale dikdoenerij en coalitiedictatuur. De opvattingen van Hannah Arendt zijn opmerkelijk geschikt voor bespreking van actuele vragen rond: ideologie en terrorisme, milieu en multinationals, populisme en democratie, Joden en Palestijnen. Problemen waarvan we het idee hebben dat ze bijna onoplosbaar zijn. Data, tijd en plaats : Van september t/m mei doorgaans de derde donderdag van de maand. Tijd: 20.15 – 22.00 uur. Locatie: Kerkelijk centrum, Kerkplein 20 Bloemendaal. Belangstelling ? Maak vrijblijvend kennis met de filosofiekring op donderdag 20 september. Ervaring met filosofie is niet nodig, wel de bereidheid om de eigen meningsvorming ter discussie te stellen. De ervaring leert dat de filosofiekring een welkome uitdaging kan zijn wat genuanceerder te oordelen over goed en kwaad, lusten en lasten. Gespreksleider is Arend Soeteman, emeritus hoogleraar rechtsfilosofie aan de VU. Mail of bel ondergetekende, dan kunnen vroegtijdig de vragen en toelichtingen voor de eerste bijeenkomst worden toegestuurd. Voor meer informatie: Dick Buist 023-526 14 85 ; e-mail dick.buist@telfort.nl