Elke woensdag- en zaterdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur komen ongeveer 10 vrijwilligers samen om de tuin van de Dorpskerk te onderhouden en, indien nodig, planten en struiken te planten ter vervanging van exemplaren die het niet meer volhielden. Van deze vrijwilligers komt een aantal elke woensdag- en zaterdagmorgen, maar er zijn er ook die alleen op woensdag- of zaterdagochtend komen. Sommigen komen een deel van de ochtend in verband met leeftijd of fysieke beperkingen.

Kennis van planten en tuinonderhoud is geen vereiste. Wel het kunnen samenwerken aan bepaalde (onderhoud)-aspecten, die op bepaalde tijden in het seizoen nodig geacht worden.

En natuurlijk speelt het sociale aspect ook een belangrijke rol!

Wanneer u denkt dat regelmatig een paar uur in de tuin werken voor u aantrekkelijk is dan bent u van harte welkom! We hebben dringend behoefte aan nieuwe leden. Lidmaatschap van de Dorpskerk is geen voorwaarde.
U kunt zich aanmelden via het kerkelijk bureau via bureau@kerkpleinbloemendaal.nl

 

Data:                           woensdag en zaterdag

Tijd:                             9.00 tot 12.00 uur

Contactpersoon:        Mini Hulscher via het kerkelijk bureau