De cantorij bestaat uit een groep enthousiaste zangers die van kerkmuziek houden. Enerzijds staat het repertoire ten dienste van de gemeentezang, anderzijds staan er werken uit de rijke historie van de kerkmuziek op de lessenaar.

We volgen daarbij de kleur van het kerkelijk jaar. De zang staat altijd ten dienste van de liturgie.

De cantorij komt wekelijks bijeen op donderdagavond van 20.00 – 22.00 uur in de kerk.

Heeft u interesse of wilt u een keer een repetitie meemaken, neem dan contact op met de dirigent, Philien Schouten, 0255-527111

Samen zingen is heerlijk!