Als je kerkelijk bent opgevoed kunnen er op latere leeftijd vragen bij je opkomen over grote woorden die in je jeugd zo’n vanzelfsprekende betekenis leken te hebben. In hoeverre is het mogelijk om daar op een andere manier tegenaan te kijken? En als je niet of nauwelijks kerkelijk bent opgevoed heb je waarschijnlijk geen idee: hoe zit de Bijbel in elkaar, wat gebeurt er in een kerkdienst, wie was Jezus eigenlijk en wat kan ‘geloven’ betekenen in deze moderne tijd?

Alles wat je altijd al wilde weten, maar nooit durfde te vragen over… God, Jezus en de Heilige Geest.

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in de bijbel en kernthema’s van het christelijk geloof. In het eerste deel staat de Bijbel centraal: hoe zit die in elkaar en wat is de ontstaansgeschiedenis? In het tweede deel volgen we thema’s uit de klassieke geloofsbelijdenis. Daarin komen vragen aan de orde als: hoe kun je tegen God aankijken, wat is de relatie tussen God en het kwaad, wie was of is Jezus, wat is bidden en wat betekent opstanding?

Kennisoverdracht wordt afgewisseld met werkvormen en er is ruimte om te horen hoe anderen met de diverse thema’s bezig zijn. De cursus is niet gericht op een specifieke doelgroep. Juist de deelname van mensen van verschillende leeftijden en achtergronden maakt het gesprek en de ontmoeting boeiend.

Deze cursus is ontwikkeld in de Haagse Kloosterkerk waar al ruim 15 jaar jaarlijks zo’n 20 mensen deelnemen. Een beproefd recept!

 

Data:   op de woensdagavonden 21 september, 12 en 26 oktober, 09 en 23 november, 07 en 14 (AFGELAST) december, 11 en 25 januari, 08 en 22 februari, 08 en 22 maart, 12 april, 10 en 24 mei, 07 juni.

Tijd:                             20.15 tot 22.00 uur (inloop met koffie vanaf 20.00 uur)

Plaats:                         Kerkelijk Centrum

Contactpersoon:        ds. Jessa van der Vaart via dominee@kerkpleinbloemendaal.nl

Aanmelden noodzakelijk, graag uiterlijk maandag 19 september!