Goede bankrekening nummer van het College van kerkrentmeesters

Het goede bankrekening nummer van het College van kerkrentmeesters is:

NL 81 FVLB 0699 8792 64  en niet het bankrekening nummer dat op de achterkant van het Maandbericht van april 2018 bij de rentmeesters rekening staat.

Graag uw aandacht hiervoor.