Kerkreisje naar Luther

Met een kleine groep hebben we een gezellige en leerzame dag beleefd rond de Luthertentoonstelling in museum Catharijne Convent. We zagen een originele aflaat met lakzegel en een exemplaar van de Van Lieshoutbijbel uit 1526. De lezing over de enige Nederlandse paus Adrianus door Twan Geurts was verhelderend. Nooit geweten dat deze paus een unieke schuldbekentenis over de misstanden in de kerk heeft uitgesproken. Hij is maar één jaar paus geweest en het is niet duidelijk of hij een natuurlijke dood is gestorven. Door de theatervoorstelling van toneelgroep Aluin kwam het verhaal tot leven. De drie hervormers Luther, Erasmus en Adrianus gingen met elkaar in gesprek. Ze kenden elkaar persoonlijk en waren ook alle drie op school gegaan bij de broeders van het Gemene Leven en zo dus beïnvloed door de beweging rond Geert Grote, de moderne devotie, die nadruk legde op een eenvoudig goed leven in navolging van Christus. Het was een sprankelende en humoristische voorstelling. Luther en Adrianus verweten Erasmus dat hij geen stelling had genomen. Maar Erasmus benadrukte dat hij juist wilde verbinden. Was er later niet een brug naar hem vernoemd? Erasmus maakt zich met terugwerkende kracht ook boos over het feit dat zijn gedachtengoed in onze tijd door atheïstische humanisten is gekaapt. Hij was en bleef priester en christelijk humanist. Het leuke van zo’n kerkreisje is dat het niet alleen leerzaam en interessant is, maar vooral ook gezellig. Het is verdieping én ontmoeting. En als u nu denkt dat wil ik ook, het volgende reisje is in februari. Dan gaan we naar Amsterdam, naar het geheel vernieuwde museum ‘Onze Lieve Heer op Solder’, dat is heropend in 2015.