Toespraak gemeentezondag 15 september 2019

Beste mensen,

Het is gemeentezondag! En dan mag ik, in mijn functie van voorzitter van de kerkenraad, één keer per jaar de gemeente toespreken. Een hele speciale zondag altijd aan het begin van het nieuwe seizoen, met zo de gezamenlijke lunch in de tuin, maar ook de zondag die het begin van het winterwerk inluidt.

Niet dat er de afgelopen zomerperiode geen kerkelijke activiteiten waren, integendeel, de kerk heeft geen zomerstop, alles gaat gewoon door, de kerkdiensten, het pastoraat en zelfs twee goed bezochte middagbijeenkomsten midden in de zomer.

Zojuist hebben we afscheid genomen van ambtsdragers en een kerkelijk werker en ook weer nieuwe ambtsdragers en kerkelijk werkers welkom kunnen heten. Het is fijn dat er weer mensen bereid zijn om bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen en zich willen inzetten voor de opbouw van onze gemeente. Want dat we bouwen is een ding wat zeker is. Als kerkenraad willen we altijd alert zijn op veranderende omstandigheden, nieuwe inzichten, dingen die anders of beter kunnen.

Er is weer veel gebeurd het afgelopen jaar in en rondom dit oude Bloemendaalse kerkje. O.a. hebben we afscheid moeten nemen van Kerk zonder Grenzen. Zij hebben ervoor gekozen, tot onze spijt, om na een samenwerking van ruim 50 jaar, een eigen weg in te slaan.

Dat heeft, dat kon niet uitblijven, direct grote gevolgen voor Radio Bloemendaal. Een hele belangrijke partner viel weg. Ook op technisch gebied, door het weg vallen van de zender en de masten veranderde er veel voor de radio. We staan dan ook in de lange geschiedenis van de radio op een cruciaal scharnierpunt. Hoe willen we verder en kunnen we als kerkradio nog het verschil maken in deze moderne, digitale tijd? Met een groep enthousiaste mensen vanuit de kerkenraad en de radio zijn er scenario’s en stappenplannen bedacht. Daar gaan we de komende tijd mee aan de slag in de hoop en het vertrouwen dat er voor de radio, ook na bijna 95 jaar, een toekomst zal zijn.

Ook de plannen rondom bouw en verbouw van Maranatha hebben ons het afgelopen jaar veel beziggehouden. Er zijn twee gemeenteavonden geweest en daarna is er veel werk, voor velen onzichtbaar, verzet. Gesprekken met architecten, deskundigen, financiële experts, burgerlijke gemeente en het opvragen van offertes, zoeken van bouwdeskundigen en aannemers kosten heel veel tijd. Wij kijken echt uit naar het moment dat de eerste schop de grond in gaat!

Er waren ook dit jaar weer hoogtepunten. Allereerst de hoogtepunten volgens de kerkelijke kalender. De drukbezochte kerstdiensten, twee in de kerstnacht en twee op kerstmorgen en het grote buitenkerstfeest op kerstavond voor iedereen, jong en oud. En dan de mooie, indrukwekkende Paascyclus met o.a. op Goede Vrijdag de Johannes Passie uitgevoerd door het Kleinkoor. In de 40-dagen tijd de Vesperdiensten voorbereid en uitgevoerd door gemeenteleden. De Pinksterdienst met heel veel mensen bij prachtig weer in het Openluchttheater Caprera. Samen Pinsteren vieren, Protestanten en Katholieken uit Bloemendaal en wijde omgeving – de oecumene op zijn best!

Maar daarnaast gebeurt er ook heel veel in onze gemeente. De jaarmarkt van vorige week, nog vers in ons geheugen. Weer een succes dankzij de inzet van heel veel vrijwilligers. Ontspannen, gezellig, een mooie opbrengst voor twee goede doelen, maar ook een plaats voor contact en ontmoeting. Een mooie traditie!

 

 

Bij de andere activiteiten kunnen we ook terugkijken op een heel goed jaar. We hadden interessante, inspirerende gasten bij Areopagus. Dankzij een grote groep vrijwilligers kon de kerk twee keer per week open zijn voor eenieder die even de rust en de stilte wil ervaren van dit mooie, historische monument. Of om even een kaarsje aan te steken of een gesprekje te hebben. Wij konden ons verheugen op grote deelname aan de diverse gesprekskringen, bijbelklassen en het meelezen met de predikant op woensdag. De ouderenkring de Sierlijke Kroon, de kinderkring en tienergroep hadden weer mooie programma’s. Ook de cantorij en het Kleinkoor oefenden trouw en ondersteunden regelmatig de kerkdiensten. Eigenlijk is het allemaal te veel om op te noemen. En natuurlijk gaan we met al deze activiteiten door het komende seizoen.

Dat kan dat echter alleen als er een grote groep mensen bereid is om de voorwaarden te scheppen waarop dit allemaal mogelijk is. Ik denk dan speciaal aan al die mensen die altijd klaar staan om de handen uit de mouwen te steken; de trouwe werkers van de tuinclub; de bloemendames; de vrijwilligers van Kerk Open, de radiomedewerkers; de zangers van cantorij en Kleinkoor; de koffieschenkers; de collectanten;  de diverse commissies en werkgroepen; de mensen van het jeugd- en jongerenwerk; de redactie van het Maandbericht en natuurlijk niet in de laatste plaats de leden van de Kerkenraad. Er wordt heel veel werk verzet, zichtbaar maar ook heel vaak onzichtbaar. Wat zouden we zijn zonder hen? Vanaf deze plaats daarom: iedereen hartelijk dank daarvoor!

Onze dank gaat ook uit naar de mensen die beroepsmatig aan onze kerk verbonden zijn. De kosters Herman van de Kerke en Marjan Wormsberger, beiden spil in het hele kerkgebeuren. De dames van kantoor, Monique de Vries en Marian Faber. Onze organiste Agnes van Bekkum en de vaste invaller- organist Dirk Out en de cantor Philien Schouten.  Ook jullie natuurlijk heel hartelijk dank voor zoveel inzet en betrokkenheid.

Maar naast deze allemaal actief betrokken mensen wil ik ook de mensen bedanken die maken dat we met elkaar een echte gemeenschap vormen. Het kan me ontroeren als ik zie hoe mensen om elkaar heen staan, elkaar steunen bij ernstige ziekten, rouw en verdriet, maar ook op vreugde momenten in een leven, huwelijken, geboorten etc.. Dat is ten diepste gemeente zijn!

Maar ook, lieve gemeente, voelen wij ons gezegend met onze twee predikanten. Helaas is Juup er nu niet, maar er is veel waardering voor de manier waarop zij m.n. het pastoraat onder ouderen vorm geeft, regelmatig voorgaat in de kerkdiensten en ook een goed en inspirerend organisator blijkt te zijn voor kerkreisjes.

En Ad natuurlijk. Een maal per jaar moeten we dat toch kunnen zeggen, Ad: ik weet zeker dat ik namens de hele gemeente spreek dat er grote waardering voor jou is voor de manier waarop jij onze dominee bent en pastor en leraar, uitlegger van de aloude Bijbelverhalen en initiator en voortrekker van nieuwe ontwikkelingen en wat al niet meer. Maar vooral ook jouw warme hart en empathie voor allen die je pad kruisen. Onze dank is groot Ad en daar hoort, als tastbaar bewijs, dit kistje wijn bij. En voor Juup is er natuurlijk ook zo’n kistje.

Jozef droomde grote dromen en net als Jozef dromen wij als gemeente ook grote dromen. Dromen die ons weer aanzetten tot actie, tot nieuwe inzichten, tot kijken over onze eigen grenzen. Wij dromen van een open kerkgemeenschap waar het goed toeven is voor kerkleden en gasten. Waar we onze verantwoordelijkheid nemen voor de wereld om ons heen, dichtbij en ver weg. Waar we, in alle bescheidenheid, een klein beetje mogen bijdragen aan een betere wereld.

Dat wij, onder de zegen van de Eeuwige, deze grote dromen mogen blijven dromen.

Hanny Korstjens, voorzitter kerkenraad