Wat verstaan we onder duurzaam?

Je kunt pas voor duurzaam kiezen als je weet wat er mee wordt bedoeld. Want wat betekent het woord duurzaam vandaag de dag nog? Veel mensen vinden het maar een vage term, zo blijkt uit onderzoek. Veel mensen associëren de term met de mondiale klimaatverandering en dat is een probleem om bijna moedeloos van te worden. Want wat kun je daar nu zelf aan doen? Terwijl uit hetzelfde onderzoek ook blijkt dat heel veel mensen best duurzamere keuzes willen maken en wel degelijk bereid zijn om duurzame producten te kopen, zelfs als deze duurder zijn. Slechts 15% van de Nederlandse consumenten kan het niets schelen; zij letten nooit op duurzaamheid. Kortom: de bereidheid is er, maar het bewustzijn ontbreekt nog vaak en daarom is het goed om eerst vast te stellen wat duurzaamheid nu eigenlijk is: Alles wat een positieve impact heeft op deze ene aarde die we hebben, en op alles wat daarop leeft, van ecologisch evenwicht tot sociale cohesie en van menswaardige zorg tot goed onderwijs. Alles wat mensen echt raakt in hun bestaan.