Dorpskerk te Bloemendaal

Eén van de mooiste monumenten in Bloemendaal is de Dorpskerk aan het Kerkplein. In 1632 besloten Haarlemse buitenplaatsbezitters tot het bouwen van een kerk in het dorp Bloemendaal. Ook de Bloemendalers zelf wensten een eigen 'predikhuis'. In 1635 werd met de bouw begonnen en een jaar later, op Eerste Paasdag, kon de kerk worden ingewijd. Er zijn nog veel authentieke elementen in de kerk te vinden, zoals de gebrandschilderde ramen, de gedenkstenen en de preekstoel. Generaties lang heeft de kerkelijke gemeente met zorg gewaakt over dit monument van grote cultuurhistorische waarde. Het is een van vroege protestantse kerken in Kennemerland. Verschillende restauraties en aanpassingen hebben het in- en exterieur niet aangetast, maar als levend monument voor de toekomst behouden.