Kerkdienst 8 november 2020

Voorganger: ds. Jessa van der Vaart Orgel:
Dirk Out
Aanvang:
10:00
M.M.v:

Let op: in verband met corona is de kerkdienst slechts toegankelijk voor 30 van tevoren aangemelde deelnemers. Draag bij binnenkomst een mondkapje. U mag die afzetten, wanneer u op uw plek bent.
Voor alle anderen geldt: luister of kijk de dienst online via Radio Bloemendaal.

Wilt u een dienst bijwonen? Kijk verderop.

Voor de liturgie:
Klik op het boekicoon hieronder

Collecten:
Stichting KiKa/kerk
Informatie:

Dienst bijwonen
Als u deze dienst wilt bijwonen, meld u dan voor de donderdag voorafgaand aan de dienst aan bij het kerkelijk bureau via e-mail of telefoon: bureau@kerkpleinbloemendaal.nl of (023) 524 1913. Graag met opgave van het aantal personen en het telefoonnummer waarop u te bereiken bent.

Live kijken of luisteren
In verband met het coronavirus kan slechts een beperkte groep mensen deelnemen aan de kerkdienst. Opgeven hiervoor kan bij het kerkelijk bureau. Voor de anderen is het mogelijk om de dienst live online te luisteren of kijken. U doet dat via Radio Bloemendaal. Ook om te kijken. Ga vanaf 9.45 uur naar Radio Bloemendaal. Daar verschijnt op de homepage een knop om live te kijken of te luisteren. Luisteren kan ook met de app of door in Sonos naar Radio Bloemendaal te zoeken.

Over de dienst
Of hij nu ‘intelligent’, ‘gedeeltelijk’ of kortweg ‘lockdown’ genoemd wordt, feit is dat in een groot deel van Europa voor de tweede keer dit jaar voor een aantal weken alles tot stilstand is gekomen. Zoiets gebeurt ook in 2 Koningen 13. Daarin gaat het over koning Joas, die mikt op bevrijding – daarbij een handje geholpen door de profeet Elisa – maar het lukt niet, het stokt, hij kan niet verder. Daarmee lijkt zijn verhaal te eindigen. Of hebben we misschien toch nog iets te verwachten? Daar zal het over gaan in de dienst op zondag 8 november.