Kerkdienst 8 augustus 2021

Voorganger: ds. Wim Brouwer Orgel:
Agnes van Bekkum
Aanvang:
10:00
M.M.v:

Er zijn 50 kerkgangers welkom in de kerkdiensten. U kunt zich aanmelden bij het bureau (bureau@kerkpleinbloemendaal.nl, tel: 023-524 19 13) tot donderdags 12 uur. U krijgt uiterlijk vrijdag bericht of er een plaats voor u is gereserveerd.

Collecten:
diaconie/kerk
Informatie:


Inleiding op de dienst van zondag 8 augustus

Met de opgewekte melodie van Lied 207 van Johann Walter beginnen we de dienst. Even later zingen we de meer ingetogen psalm 23. De bewerking van deze psalm door J.J.L. ten Kate (lied 23b) is inmiddels veel meer bekend, maar wie wat moeite wil doen voor het zingen van de berijming van Martinus Nijhof van Psalm 23 kan ervaren hoe mooi deze melodie eigenlijk is: ingehouden vreugde spreekt uit deze verhalende en ‘mediterende’ melodie.

Het beeld van God als goede herder zal terugkeren in de evangelielezing uit Marcus 6, 30 – 44, waarin verteld wordt dat Jezus brood en vis deelt met het volk in de grazige weiden van de heuvels van Galilea. Daarvoor zingen we nog als glorialied over God als de bewaarder van de schepping en van ons leven.

In het lied na de enige lezing in deze dienst bezingen we Christus als de bron, het brood en de herder van ons leven.

Marcus 6, 30 – 44 is rijk aan inhoud: we kunnen er een samenvatting van het evangelie in zien en vinden er ook de essentie van de eredienst in terug in relatie tot ons dagelijks leven. Iets van deze rijkdom aan betekenissen hoop ik in de preek met u te kunnen delen. We sluiten de dienst af met orgelspel, gebeden en Lied 416: ‘Ga met God (als de Goede Herder van psalm 23) en Hij zal met je zijn.’

Ds. Wim Brouwer

 

 

Ga vanaf 9.45 uur naar Radio Bloemendaal. Daar verschijnt op de homepage een knop om live te kijken of te luisteren.