Kerkdienst 7 maart 2021

Voorganger: dr. Klaas Goverts Orgel:
Agnes van Bekkum
Aanvang:
10:00
M.M.v:

Solisten: Ineke Dercksen en Peter Folstar

 

LET OP: géén kerkdienst voor kerkgangers, luister óf kijk de dienst online via www.radiobloemendaal.nl

Collecten:
KIA-Binnenlands diaconaat/kerk
Informatie:

Waar het over gaat in de dienst

 

Het is ruim een eeuw geleden dat H.W.Ph. E. van den Bergh van Eysinga een fascinerend boek schreef: Het Christusmysterie.

Deze zondag willen wij ons inlezen, in enkele heel bijzondere teksten, om iets van dit Mysterie te verstaan. Dat is in wezen wat wij doen, in de eredienst: ons inlezen. Net zo lang lezen, tot we binnen gebracht worden. Een paar verzen van Jesaja, waar we naderen bij het Geheim, het Geheimenis van de Christus. Wat bewoog Hem? Wat was de diepste grond van het pad dat Hij ging?

En daarin vooral één vers uit Jes. 53, dat mijns inziens meestal niet goed vertaald wordt; het tiende vers. Een vers waar we juist aan het diepste mysterie raken. De vertalingen zeggen: Het behaagde God Hem te verbrijzelen, Hij maakte Hem ziek….  Maar is dat het?

En via Jesaja komen we bij een gebed van Jezus zelf, Zijn gesprek met de Vader, voordat Hij de weg gaat van nacht en nevel. En dat ze Jezus gevangen willen nemen, en wat er dan gebeurt. En die wonderlijke zin: Jezus wist alles wat Hem overkomen zou.

Hier zijn we op heilige grond; we doen de schoenen van onze voeten, dit is een heiligdom. De middeleeuwse Joodse wijzen zeiden: heel de Schrift is de Naam van God. Kunnen we daar iets van ontdekken in deze verzen?

ds. Klaas Goverts

 

Ga vanaf 9.45 uur naar Radio Bloemendaal. Daar verschijnt op de homepage een knop om live te kijken of te luisteren.