Kerkdienst 7 augustus 2022

Voorganger: ds Jaap van de Meent Orgel:
Agnes van Bekkum
Aanvang:
10:00
M.M.v:

Klik op het boekicoon voor de liturgie

Collecten:
diaconie/kerk
Informatie:


Over de dienst

Deze zondag lezen we het verhaal over een bijzonder huwelijk, over het koningspaar Achab en Izebel (1 Koningen 19). Het is een voorbeeld van een goed huwelijk, dat voor beide echtelieden dramatisch afloopt. Onder Achabs regeerperiode van ruim twintig jaar kwam het land tot grote economische bloei en groeide het uit tot een machtsfactor in de regio. De keerzijde hiervan was een sociale en maatschappelijke ontwrichting van de samenleving, ten koste van de armen, weduwen en wezen. Onder invloed van Izebel werd de verering van Baal en Astarte bevorderd. Hierdoor kwam het koningspaar in conflict met de profeet Elia die vanwege doodsbedreigingen moet vluchten en alle perspectief in het leven verliest. Hij wenst nog slechts te sterven. Maar zover komt het niet. Hem wacht nog een taak. Hoewel Achab volgens de overlevering een van de grootste koningen in Israël is geweest, hebben de bijbelschrijvers geen goed woord voor hem over. Volgens de Joodse traditie rekent men Achab tot de koningen die geen deel hebben gekregen aan het eeuwig leven. Uit het evangelie lezen we Lucas 17: 11-19, over de genezing van tien mannen die aan huidvraat leden.

ds. Jaap van de Meent

 

Ga vanaf 9.45 uur naar Radio Bloemendaal. Daar verschijnt op de homepage een knop om live te kijken of te luisteren.

COLLECTE ZONDER CONTANT GELD

U kunt tijdens onze diensten met uw smartphone geven aan de collectes via GIVT. Meer weten? Ook kunt u geven door middel van collectebonnen.