Kerkdienst 6 november 2022

Voorganger: ds. Jessa van der Vaart Orgel:
Agnes van Bekkum
Aanvang:
10:00
M.M.v:

Klik op het boekicoon voor de liturgie

Kinderkring:
Kinderkring voor alle kinderen van de basisschool
Crèche:
Crèche voor kinderen van 0-4 jaar
Collecten:
diaconie/kerk
Informatie:

Over de dienst

Sinds september staat in een aantal diensten, verspreid over de zondagen tot en met 6 november, de profeet Elia centraal. In tegenstelling tot andere profeten, zoals bijvoorbeeld Jesaja of Ezechiël, heeft hij niet een naar hem genoemd Bijbelboek. Elia speelt zijn rol in het boek Koningen en dat is veelzeggend. Naast een koning verschijnt in de Bijbel namelijk vaak een profeet die hem bij de les houdt van wat goed, menselijk en rechtvaardig is volgens de torah. En in hoeverre zit Achab, de koning waar Elia mee te maken heeft, op dat spoor?

Elia heeft de koning en zijn volk flink wakker geschud. Hij herinnerde ze aan de torah, aan de stem die barmhartigheid, recht en gerechtigheid doet en vraagt van zijn kinderen. De profeet ging tot het uiterste in zijn strijd en ging er bijna aan ten onder. Maar toen kreeg hij een leerling: Elisa. Hij stond er niet langer alleen voor.
Aanstaande zondag 6 november horen we over de laatste weg die Elia met zijn leerling gaat. Een weg vol grensoverschrijdingen: via plaatsen die grensovergangen zijn van de woestijn naar het land van belofte en andersom. Het herinnert aan uittocht en intocht, alsof ze nog eens ‘herbronnen’ en nagaan waar ze vandaan komen. De vraag die zo nodig is om af en toe te stellen: waar was het ook alweer allemaal om begonnen? Waar was het om te doen? Waar komen we vandaan en waar willen we dat het naartoe gaat?

Dan vaart Elia ten hemel. Zijn verhaal krijgt een open einde: Elisa kan erin stappen door de mantel van zijn voorganger op te nemen. De profetie sterft niet, het verhaal gaat door.

 

Ga vanaf 9.45 uur naar Radio Bloemendaal. Daar verschijnt op de homepage een knop om live te kijken of te luisteren.

COLLECTE ZONDER CONTANT GELD
U kunt tijdens onze diensten met uw smartphone geven aan de collectes via GIVT. Meer weten? Ook kunt u geven door middel van collectebonnen.