Kerkdienst 6 december 2020

Voorganger: ds. Hilde Honderd Orgel:
Agnes van Bekkum en Anne Brummelkamp
Aanvang:
10:00
M.M.v:

Solisten: Baukje Sibma en Peter Folstar

Let op: in verband met corona is de kerkdienst slechts toegankelijk voor 30 van tevoren aangemelde deelnemers. Draag bij binnenkomst een mondkapje. U mag die afzetten, wanneer u op uw plek bent.
Voor alle anderen geldt: luister of kijk de dienst online via Radio Bloemendaal.

Wilt u een dienst bijwonen? Kijk verderop.

Kinderkring:
Kinderkring voor alle kinderen van de basisschool
Crèche:
Crèche voor kinderen van 0-4 jaar
Collecten:
Stichting Baanfonds/kerk
Informatie:


Waar het over gaat op 6 december:

Het is tweede advent. Twee kaarsen worden opgestoken op weg naar kerstmis, op weg naar het licht. Centraal staat vandaag de lezing uit Johannes 1: 19- 29. Johannes de Doper komt aan het woord. Eigenlijk zijn het de priesters en Levieten, gestuurd vanuit Jeruzalem, die het hoogste woord willen voeren en heel pedant vragen wie die vent nu eigenlijk is die daar, nota bene aan de overkant van de Jordaan, staat te dopen; in Bethanië. En daar wordt de lezing spannend. Bestaat dat plaatsje Bethanië wel of is het een verschrijving of is het toegevoegd of heeft de evangelist met een reden deze plaats zo genoemd.
Al die vragen worden in rap tempo op Johannes afgevuurd. Het lijkt wel een ondervraging. Dat is ook niet voor niets. En dan geeft de doper daar zo’n prachtig antwoord op: “Ik ben de stem die roept in de woestijn; Maak recht de weg van de Heer”. Hij is een insider en wat is zijn boodschap?  En wat wil de evangelist ons vertellen?

Ds. Hilde Honderd

Dienst bijwonen
Als u deze dienst wilt bijwonen, meld u dan voor de donderdag voorafgaand aan de dienst aan bij het kerkelijk bureau via e-mail of telefoon: bureau@kerkpleinbloemendaal.nl of (023) 524 1913. Graag met opgave van het aantal personen en het telefoonnummer waarop u te bereiken bent.

Live kijken of luisteren
In verband met het coronavirus kan slechts een beperkte groep mensen deelnemen aan de kerkdienst. Opgeven hiervoor kan bij het kerkelijk bureau. Voor de anderen is het mogelijk om de dienst live online te luisteren of kijken. U doet dat via Radio Bloemendaal. Ook om te kijken. Ga vanaf 9.45 uur naar Radio Bloemendaal. Daar verschijnt op de homepage een knop om live te kijken of te luisteren.