Kerkdienst 6 april 2023

Voorganger: ds. Jessa van der Vaart Orgel:
Agnes van Bekkum
Aanvang:
19:30
M.M.v:

m.m.v. de Cantorij o.l.v. Xandra Mizée

Livestream
Ga vanaf 19.15 uur naar Radio Bloemendaal. Daar verschijnt op de homepage een knop om live te kijken of te luisteren.

Voor de liturgie klikt u op het boekicoon hieronder

Informatie:

Over de dienst

VIERING VAN DE MAALTIJD VAN UITTOCHT ROND DE TAFEL

De nacht van de overlevering
Wij vieren deze dagen het lijden, sterven en de opstanding van Jezus Messias in één beweging. De drie dagen van Pasen beginnen met het vallen van de avond op Witte Donderdag. In deze dienst van Schrift en Tafel gedenken we dat Jezus in de nacht van de overlevering de Pesach-maaltijd vierde met zijn vrienden, het feest van de bevrijding uit Egypte. Daarom heeft deze dienst, hoe ingetogen ook, een feestelijk karakter. Voor het eerst sinds het begin van de veertigdagentijd wordt weer een loflied gezongen. Pas aan het einde van de viering van het avondmaal merken we dat het om het laatste avondmaal gaat. We eindigen de dienst met het Luthers avondgebed, laten de zegen ontbreken en verlaten de kerk in stilte. Zo wordt benadrukt dat het in deze drie dagen om één dienst gaat.