Kerkdienst 5 september 2021

Voorganger: ds. Jos Aarnoudse Orgel:
Agnes van Bekkum
Aanvang:
10:00
M.M.v:

Er zijn 50 kerkgangers welkom in de kerkdiensten. U kunt zich aanmelden bij het bureau (bureau@kerkpleinbloemendaal.nl, tel: 023-524 19 13) tot donderdags 12 uur. U krijgt uiterlijk vrijdag bericht of er een plaats voor u is gereserveerd.

Voor liturgie:
Klik op het boekicoon hieronder

Collecten:
diaconie/kerk
Informatie:

Ga vanaf 9.45 uur naar Radio Bloemendaal. Daar verschijnt op de homepage een knop om live te kijken of te luisteren.

 

Over de dienst:

Voor zondag 5 september treffen we als lezing uit de apostolische brieven de passage Jacobus 1:19-27 aan op het oecumenische leesrooster. Jacobus kennen we misschien als bijbelschrijver waar Maarten Luther het een beetje moeilijk mee had. Waarom? Omdat Jacobus nadruk legt op het doen. Een geloof zonder dat je er werkzaam mee bent, stelt niks voor. Een christen hoort ‘dader van het Woord’ te zijn. Terwijl Luther nu juist had ontdekt, dat je het niet moet zoeken in al je goede werken om vrede te krijgen met je leven. Hoe dan ook, in de passage voor zondag 5 september legt Jacobus er de nadruk op dat ‘horen’ van het Evangelie ook dient te betekenen: ‘gehoor geven’ aan het Evangelie. Apart is dat hij – verweven met die gedachte van het doen –  als concreet voorbeeld van praktisch christen-zijn de vinger legt bij ‘goed luisteren’. Niet vooraan staan met je oordelen en je kwaad worden, maar je tong in bedwang houden, of, zoals de jonge koning Salomo biddend om wijsheid vroeg: geef mij een luisterend hart. Welnu, dat is onze tijd, waarin iedereen maar lijkt uit te zenden, nog best eens iets om te overdenken.

ds. Jos Aarnoudse