Kerkdienst 5 januari 2020

Voorganger: ds Otto Sondorp Orgel:
Agnes van Bekkum
Aanvang:
10:00
Kinderkring:
Kinderkring voor alle kinderen van de basisschool
Crèche:
Crèche voor kinderen van 0-4 jaar
Collecten:
Bartiméus/kerk
Informatie:

Wat of wie openbaart zich eigenlijk?

Na het licht van kerst, de geboorte van het kind, het Woord dat in ons midden is gekomen, is er nu en andere tijd. Nu proberen we te verstaan wie zich heeft geopenbaard. Toch wordt gezegd: “In uw midden is er iemand die u niet kent”.  Ja,  er is wel een verschijning, een manifestatie, maar wat of wie zien we eigenlijk? Johannes zegt: daar is het lam dat de zonden van de wereld wegneemt. Maar wat betekent dat?

Epifanie heet dat in de verhalen van ooit. Een traditie ouder dan Kerst. Ergens ontstaan in de 2e of 3e eeuw. Verbonden met de doop van Jezus in de Jordaan. De duif vliegt op als er gedoopt wordt en woorden klinken:  “Dit is mijn geliefde, mijn zoon”. Het bijbelgedeelte dat dat beschrijft, lezen we op 5 januari niet. Wel horen we over de verschijning in de brief aan de Efeziers. Voorlopig is nog diffuus wat deze openbaring behelst, ook al horen we dat er een kracht beslissend heeft ingegrepen in onze geschiedenis. Het is als een kunstwerk dat zich maar beetje bij beetje prijsgeeft. We gaan het misschien wel zien op 5 januari.

 

Live naar deze dienst kijken of luisteren?
Ga vanaf 9.30 uur naar , luister via de app of zoek in Sonos naar Radio Bloemendaal.