Kerkdienst 4 september 2022

Voorganger: ds. Jessa van der Vaart Orgel:
Dirk Out
Aanvang:
10:00
M.M.v:

WAARSCHUWING
Op zondag 4 september vindt in Zandvoort de Grand Prix F1 plaats. Komt u van buiten de gemeentegrenzen houdt u dan rekening met langere aanrijtijd en verkeersluwe zones. Voor meer informatie klik hier

Collecten:
KIA-watersnood Pakistan/kerk
Informatie:

OVER DE DIENST
Deze zomer horen we in de diensten een aantal ‘gekke gelijkenissen’ van de evangelist Lukas, waarin hij de wereld op z’n kop zet. Bijvoorbeeld over een feest waar uiteindelijk niet de ‘usual suspects’ aan tafel zitten, maar onverwachte gasten: bedelaars, daklozen, ongelukkigen, lammen en blinden. Of over bidden, dat niet zoveel te maken blijkt te hebben met in jezelf keren, stilte en rust, maar eerder met onrust, lawaai en onbeschaamd gedram.
En wat te denken van een rentmeester die fraude pleegt en daarvoor geprezen wordt door zijn heer! Kleine verhaaltjes die je uitdagen om eens anders naar jezelf, de wereld en misschien ook God te kijken.
Aanstaande zondag 4 september gaat het om twee mensen die ieder op hun eigen manier staan te bidden in de tempel: een Farizeeër en een tollenaar. En net als je hebt besloten met wie van de twee je je identificeert, worden de rollen omgedraaid. Wie ben ik? Wie zijn wij? Misschien wel allebei.

Ga vanaf 9.45 uur naar Radio Bloemendaal. Daar verschijnt op de homepage een knop om live te kijken of te luisteren.

COLLECTE ZONDER CONTANT GELD
U kunt tijdens onze diensten met uw smartphone geven aan de collectes via GIVT. Meer weten? Ook kunt u geven door middel van collectebonnen.