Kerkdienst 31 juli 2022

Voorganger: ds. Kick Bras Orgel:
Agnes van Bekkum
Aanvang:
10:00
M.M.v:

Klik voor de liturgie op het boekicoon

Collecten:
Partners Pays-Dogon/kerk
Informatie:


Over de dienst

Zorg voor de schepping

In het licht van de grote zorgen die er bestaan rond het milieu, de klimaatverandering en de stikstofcrisis willen we vanmorgen nadenken over de bijbelse boodschap over zorg voor de schepping.  We doen dat aan de hand van de beide scheppingsverhalen uit Genesis 1 en 2. In het verleden werd vooral aandacht besteed aan de relatie tussen het bijbels scheppingsverhaal en de evolutieleer. Deze discussie is intussen wel achterhaald. Ook werd vaak de nadruk gelegd op de bijzondere plaats van de mens in de schepping. Maar onze tijd vraagt om een herijking van deze visie op de superioriteit van de mens. Het eerste scheppingsverhaal (Genesis 1) spreekt inderdaad over de mens die mag heersen over al wat leeft. Maar de mens moet dat wel doen als beeld en gelijkenis van de zorg die de Schepper aan zijn schepping besteedt. En in Genesis 2 wordt niet het heersen van de mens centraal gesteld, maar het dienen. Niet de mens staat centraal in de bijbel, maar de bedoelingen die God heeft met zijn hele schepping, inclusief de mens. We zullen mooie liederen zingen waarin de Schepper wordt geprezen voor de ruimte die hij aan alle schepselen geeft om er te zijn en te leven.

ds. Kick Bras

 

Ga vanaf 9.45 uur naar Radio Bloemendaal. Daar verschijnt op de homepage een knop om live te kijken of te luisteren.

COLLECTE ZONDER CONTANT GELD

U kunt tijdens onze diensten met uw smartphone geven aan de collectes via GIVT. Meer weten? Ook kunt u geven door middel van collectebonnen.