Kerkdienst 30 mei 2019

Voorganger: ds. Ineke Clement Orgel:
Cees Verschoor
Aanvang:
10:00
Kinderkring:
geen
Crèche:
Crèche voor kinderen van 0-4 jaar
Collecten:
kerk/Stichting Vluchteling
Informatie:

HEMELVAART

‘Lieve hemel’, wat moeten wij met Hemelvaart? Jongeren weten hoogstens nog van dauwtrappen op die dag, maar wat de oorspronkelijke betekenis is?

Wat een uitdaging om daar iets zinnigs over te zeggen, nu de ‘hemel’ als plek van leven na de dood voor velen ook al achterhaald is.

Als voorschot één zin uit het klassieke Hemelvaartevangelie(Lucas 24) : ‘Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel’

Afscheid en zegen gaan samen op: Ga nu op weg, zegt Jezus, je krijgt de zegen mee. Ik kan nu wel gaan.  Je krijgt de kracht van boven om op jouw beurt tot zegen te zijn. 

Hetzelfde gebeurt in de ‘overdracht’ van Elia naar Elisa, voor dat Elia in de hemel wordt opgenomen.(2 Koningen) ‘De geest van Elia is op Elisa neergedaald’  

In beide verhalen worden zo hemel en aarde verbonden.