Kerkdienst 30 april 2023

Voorganger: ds. Jessa van der Vaart Orgel:
Agnes van Bekkum
Aanvang:
10:00
M.M.v:

Pim Muijselaar – dwarsfluit
Elles de Koning – hobo
Sander Prang – hoorn
Wim Lagrand – fagot

Livestream
Ga vanaf 9.45 uur naar Radio Bloemendaal. Daar verschijnt op de homepage een knop om live te kijken of te luisteren.

Voor de liturgie klikt u op het boekicoon hieronder

Collecten:
De Ark/kerk
Informatie:


Over de dienst
Het woord poëzie is niet het eerste waar je aan denkt bij de brieven van Paulus. Want is dat niet de apostel van die moeilijke, abstracte- en dogmatische brieven? Of erger nog: van die lastige passages die hem te boek doen staan als seksist, homohater en doemdenker. Toch zit er wel degelijk poëzie in zijn brieven. Denk maar aan de beroemde tekst van 1 Korinthe 13: een geliefde trouwtekst. En niet omdat het een droge opsomming is van wat er in de liefde allemaal wel of niet mag, maar vanwege Paulus’ taalvirtuositeit. Hij omschrijft de liefde in beeldtaal die al ruim 2000 jaar indruk maakt. Aan het begin van dit kalenderjaar lazen we uit het eerste hoofdstuk van zijn eerste brief aan de Korinthiërs. In deze paastijd, onderweg naar Pinksteren, besteden we aandacht aan twee passages verderop in deze brief. Op zondag 7 mei staat het al genoemde 1 Korinthe 13 centraal: Paulus’ hooglied van de liefde. En aanstaande zondag 30 april gaat het over 1 Korinthe 15, een tekst over de opstanding. Geen eenvoudige kost, maar vanwege Paulus’ diepzinnige manier van denken en schrijven ook interessant. Van harte welkom!