Kerkdienst 3 april 2022

Voorganger: ds. Alex van Ligten Orgel:
Dirk Out
Aanvang:
10:00
M.M.v:

Lees meer over ons Kinderpaasprogramma

Dienst online volgen:
Ga vanaf 9.45 uur naar Radio Bloemendaal. Daar verschijnt op de homepage een knop om live te kijken of te luisteren.
Klik op het boekicoon hieronder voor de liturgie

Kinderkring:
Voor alle kinderen van de basisschool
Crèche:
Voor kinderen van 0-4 jaar
Collecten:
diaconie/kerk
Informatie:


Ten geleide

Godsdienst, religie, dat is vrijwel altijd en overal geweest: het opvolgen van regels, je houden aan een serie vaste codes. Offers brengen, rituelen volgen. Doen wat de goden willen. En wat de goden willen is altijd iets waar die goden zelf baat bij hebben: vereerd worden, gevreesd, erkend als hoogste gezag ter wereld. Alle aardse dictators hebben dat van ze afgekeken.

De profeten van Israël slaan een totaal andere toon aan. Met scherpe kritiek op een geloof dat alleen uit het verrichten van formele handelingen bestaat. Vasten en offeren en je aan regels houden zodat de buren kunnen zien dat je een oppassend en gelovig burger bent, het is ze een gruwel.

In Jesaja 58 vinden we een hele tirade die een sterk verschil maakt tussen het je houden-aan-regels en het handelen dat past bij de verwachtingen die God van ons heeft.

We lezen daarbij, naar het leesrooster voor de veertig-dagen-tijd, Lucas 19:9-19, een gedeelte dat (door het opschrift in de NBG-vertaling) nog steeds wordt aangeduid als de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters. Onrechtvaardig?? Is dat het juist woord bij wat die pachters doen?

ds. Alex van Ligten

 

Collecte zonder contant geld: u kunt tijdens onze diensten met uw smartphone geven aan de collectes via GIVT. Meer weten? 
Verwarming: het is soms wat frisser in de kerk. Dat heeft een reden. Lees over de verwarming in de kerk