Kerkdienst 29 mei 2022

Voorganger: ds. Niek Scholten Orgel:
Cees Verschoor
Aanvang:
10:00
Collecten:
Bartimeus/kerk
Informatie:


Over de dienst

In het vierde hoofdstuk komen alle lijnen uit de vorige bij elkaar. Kern is dat duidelijk wordt hoe trouwe liefde, die door Ruth – notabene een ‘vreemdelinge’ – aan Naomi werd betoond, niet onopgemerkt is gebleven maar in de diepste betekenis van dat woord werd gezien door Boaz. Op zijn beurt ontfermde hij zich over deze dappere meid. Naomi als ‘door het leven verbitterde vrouw’ teruggekeerd, veert helemaal op als zij hoort dat het Boaz is die haar schoondochter wél doet. Listig herinnert zij zich de wet van het ‘losserschap’: net als het aren lezen is dit een ‘sociaal’ voorschrift uit haar geloof, een geloof dat zo weer levend wordt. Een geloof dat altijd weer brengt bij verbinding, bij de vraag: ‘wat kunnen wij voor elkaar betekenen? ‘In dit laatste hoofdstuk zet Boaz zich volledig in om zich aan Ruth te kunnen verbinden. En het lukt!

Uit Mattheus lezen we hoe vrome beroepsgelovigen de ‘sociale voorschriften van de Tora’ belachelijk en zo krachteloos proberen te maken. Maar Jezus brengt ze – net als het verhaal van Ruth – terug naar waar ze horen: midden in het leven!

ds. Niek Scholten

 

Collecte zonder contant geld: u kunt tijdens onze diensten met uw smartphone geven aan de collectes via GIVT. Meer weten? 
Verwarming: het is soms wat frisser in de kerk. Dat heeft een reden. Lees over de verwarming in de kerk

Ga vanaf 9.45 uur naar Radio Bloemendaal. Daar verschijnt op de homepage een knop om live te kijken of te luisteren.