Kerkdienst 28 november 2021

Voorganger: dr. Klaas Goverts Orgel:
Agnes van Bekkum
Aanvang:
10:00
M.M.v:

Eerste advent

HIER AANMELDEN VOOR DE DIENST

Over dominee Goverts
Dr. K.D. Goverts is predikant, schrijver, docent Hebreeuwse achtergronden van de bijbel en doctor theologiae en woont in Dordrecht.
Hij is in 1992 gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam met het proefschrift: Het Lied van de Doortocht (Exodus 15). Dr. Goverts heeft Bijbelcursussen gegeven in Nederland, België en Martinique. Een aantal van zijn Bijbelstudies is te boek gesteld en heeft hij ook vertaald in het Frans ten behoeve van kerken in de Congo, waar hij zelf meerdere keren als gast verbleef.

Kinderkring
In de kinderkring gaan we op weg naar Kerst met een Adventsproject

Klik op het boekicoon voor de liturgie

Kinderkring:
Voor alle kinderen van de basisschool
Crèche:
Voor kinderen van 0-4 jaar
Collecten:
KiA kinderen in de knel/kerk
Informatie:


Over de dienst

Van U is de toekomst

Wat kunnen we zeggen over deze tijd? Vroeger hielden predikanten af en toe een tijdrede.
Soms hebben we misschien het gevoel dat de tijd is als een sneltrein, die maar voortraast en nergens is een station waar hij even stopt.
Of de tijd als een bulldozer, die alles verplettert. We kijken op de kalender en zeggen: het jaar spoedt ten einde. 2021 is ook al bijna voorbij.
Ik denk aan dat gedicht: Nederland in de vijftiger jaren;  zondag hoort u het. En is het niet vaak zo dat we achter de feiten aanlopen?  We zeggen tegen de feiten: gaat u maar voor. Na u.
Of zijn we de mens die het gevoel heeft: de toekomst ligt achter mij.
Israël viert de komende week Chanukkah. Licht na drie en een half jaar duisternis. Kernvraag: kan het nog licht worden? Is er nog licht dat ons aanstoot in de morgen? Of: slaap maar verder. De pijn van: het wordt toch nooit anders, nooit beter, alleen maar slechter.
Advent: ditmaal neemt het boek Spreuken ons bij de hand. Er staat een heel bijzonder vers: een woord op het juiste moment gesproken. Spreuken 25 : 11. Dat is heel mooi: fijn dat je dat precies nú zegt.
Maar er is iets met deze tekst: we gaan het anders vertalen, dan gaat er wellicht een wereld voor ons open. Althans: voor mij was het een grote verrassing.
En dan ligt daar een verbinding met Ezechiël, profeet in de ballingschap. En wij vandaag in onze ballingschap? We laten ons meenemen in een onbekende tekst, onbekend, maar zóóó mooi…..

Ds Klaas D. Goverts

 

Ga vanaf 9.45 uur naar Radio Bloemendaal. Daar verschijnt op de homepage een knop om live te kijken of te luisteren.