Kerkdienst 28 mei 2023

Voorganger: ds. Jessa van der Vaart Orgel:
Agnes van Bekkum
Aanvang:
10:00
M.M.v:

Pinksteren Dorpskerk-Adventskerk 2023

Dit jaar vieren wij Pinksteren niet in Caprera, maar samen met de Protestantse Gemeente te Aerdenhout in de Dorpskerk, als twee gemeentes onder één dak.

Het belooft een feestelijke dienst te worden met veel muziek. Zowel de cantorij van de Dorpskerk als het Aerd en Houtkoor zullen medewerking verlenen aan de dienst, onder leiding van dirigente Xandra Mizée.

Daarnaast zullen Agnes van Bekkum (orgel), Jaap Stork (piano) , Rogier van der Tweel (slagwerk) en Boni Rietveld (trompet) spelen. En er is ruimte voor de kinderen die na het kindermoment op eigen wijze in de kinderkring het pinksterfeest vieren.

Voorgangers zijn ds Niek Scholten en ds Jessa van der Vaart.

De dienst begint zoals gewoonlijk om 10.00 uur. Van harte welkom!

Collecte: De vereniging Kerken met Stip is opgericht in 2004 door het Rooms Katholiek en Protestants justitiepastoraat, voor de hulp aan (ex-)gevangenen. Zij kunnen tijdens en na hun detentie terecht bij de zgn. “Stipkerken”, die zo nodig weer ondersteuning kunnen vragen aan de diaconaal pastor van Kerken met Stip. De hulp geldt overigens ook voor een bredere groep van sociaal kwetsbare mensen. Elke geloofsgemeenschap zou een Kerk met Stip moeten zijn, maar dat is nog niet de realiteit van vandaag.
Wilt u dit werk financieel ondersteunen, dan kunt u een gift overmaken naar NL43 INGB 0006 0528 22 t.n.v. Vereniging Kerken met Stip, Den Haag.

Kinderkring: We gaan het flink laten waaien in de kinderkring: we beginnen in de dienst met een kort kindermoment en dan gaan we in de kinderkring een kettingreactie maken.

Na afloop koffie en limo in de kerktuin

Livestream
Ga vanaf 9.45 uur naar Radio Bloemendaal. Daar verschijnt op de homepage een knop om live te kijken of te luisteren.

Voor de liturgie klikt u op het boekicoon hieronder

Kinderkring:
Kinderkring voor alle kinderen van de basisschool
Crèche:
Crèche voor kinderen van 0-4 jaar
Collecten:
Kerken met Stip/kerk