Kerkdienst 28 maart 2021

Voorganger: ds Jaap van de Meent Orgel:
Dirk Out
Aanvang:
10:00
M.M.v:

Solisten: Baukje Sibma en Frank Cornet

LET OP: géén kerkdienst voor kerkgangers, luister óf kijk de dienst online via www.radiobloemendaal.nl

Collecten:
Dorcas/kerk
Informatie:


Waar het over gaat in de dienst op Palmzondag

De Romeinse keizer Vespasianus trok in het jaar 71 trots en hoog te paard, na de stad te hebben veroverd, Jeruzalem binnen. Vergezeld van zijn zoon en latere opvolger Titus en voorafgegaan door een eindeloze optocht met grote hoeveelheden goud, zilver en edelstenen. Ook de schatten uit de tempel waren in de stoet aanwezig. Marcus is mogelijk ooggetuige geweest van deze intocht, voordat hij zijn evangelie schreef. De intocht van Jezus heeft in de lezing van Palmzondag (Mc. 11: 1-11) een heel ander karakter. Een arme man op een ezel, die doet denken aan het beeld van de lijdende knecht uit de profeet Jesaja (Jes. 52:13-53:12). Hij wordt als een koning bejubeld. Het lijkt het hoogtepunt te worden van Jezus’ rondgang door het land. Niets doet vermoeden wat er in komende dagen staat te gebeuren. Maar de intocht eindigt in een anticlimax. Jezus gaat alleen de stad en de tempel binnen, waar Hij alle drukte achter zich latend rustig om zich heen kijkt, wetend wat Hem te wachten staat. Als de avond invalt verlaat Hij met zijn leerlingen de stad. De Goede Week is begonnen.

ds. Jaap van de Meent