Kerkdienst 28 april 2019

Voorganger: ds. Jos Aarnoudse Orgel:
Dirk Out
Aanvang:
10:00
Kinderkring:
Kinderkring voor alle kinderen van de basisschool
Crèche:
Crèche voor kinderen van 0-4 jaar
Collecten:
kerk/diaconie
Informatie:

Zondag 28 april is dit jaar de tweede zondag van Pasen. Uit de Thora horen we het verhaal van Jakob die op reis is. Hij is op de vlucht. Weg van thuis, ontredderd, het onbekende tegemoet. Uit het Evangelie  horen we het verhaal na Pasen van de Emmaüsgangers. Ook zij zijn onderweg. Ook zij zijn ontredderd, maar zij keren in arren moede juist weer terug naar huis. Naar het veilige bekende bestaan. Maar onderweg gebeurt er iets dat hun leven geheel veranderde. In goed Nederlands: life-changing.

Jos Aarnoudse

 

voor de dienst: inzameling van artikelen voor de Voedselbank