Kerkdienst 27 januari 2019

Voorganger: dr. Ad van Nieuwpoort Orgel:
Agnes van Bekkum
Kinderkring:
Kinderkring voor alle kinderen van de basisschool
Crèche:
Crèche voor kinderen van 0-4 jaar
Collecten:
kerk/diaconie
Informatie:

voor de dienst: inzameling van artikelen voor de Voedselbank