Kerkdienst 27 december 2020

Voorganger: ds. Jos Aarnoudse Orgel:
Agnes van Bekkum
Aanvang:
10:00
M.M.v:

Solisten: Ineke Dercksen en Baukje Sibma

 

LET OP: géén kerkdienst voor kerkgangers, luister óf kijk de dienst online via www.radiobloemendaal.nl

Collecten:
Bartiméus/kerk
Informatie:

Waar het over gaat in de dienst:
Een nieuw begin voor Jeruzalem en alle volken.

Dit is de dag dat we horen uit het Evangelie hoe Jozef en Maria het kind Jezus komen voorstellen in de tempel van Jeruzalem. Daar zijn de oude Simeon en Hanna, die meer zien dan een arm stel met een pas in Gods verbond opgenomen jongetje. Het stel kan zich daadwerkelijk niet meer veroorloven dan een paar duiven bij dit voorstellingsritueel in de tempel. Simeon en Hanna zien in dit kind echter Gods nieuwe begin met Israël en de volken. Van Hanna horen we dat ze er bij kwam staan en God loofde, en dat ze over Hem sprak ‘met allen die voor Jeruzalem verlossing verwachtten’. We worden door deze bejaarde dochter van Israël teruggevoerd naar profetische teksten vol belofte, waarvan er één mag klinken op deze zondag: “zoals de aarde haar gewassen voortbrengt, zoals een tuin het gezaaide laat ontkiemen, zo laat de EEUWIGE God gerechtigheid ontkiemen en glorie voor het oog van alle volken.” (Jesaja 61:11)

Lezingen voor deze zondag: Jesaja 61:10-62:3 en Lucas 2:33-40.

 

LITURGIE: KLIK HIER