Kerkdienst 26 mei 2019

Voorganger: dr. Ad van Nieuwpoort Orgel:
Agnes van Bekkum
Aanvang:
10:00
M.M.v:

Het Kleinkoor o.l.v. Frans Mantel

Kinderkring:
Kinderkring voor alle kinderen van de basisschool
Crèche:
Crèche voor kinderen van 0-4 jaar
Collecten:
kerk/diaconie
Informatie:

voor de dienst: inzameling van artikelen voor de Voedselbank

Over de dienst:

Moreel kompas. Het is een woord dat de laatste tijd regelmatig weer opduikt. Met name ook als het gaat om leiderschapsstijlen. Maar wat bedoelen we er nu eigenlijk precies mee? Wat bepaalt de richting waarin je gaat? Waar laten wij onze keuzes door bepalen? Moreel kompas. Het wil zeggen dat we onze motivatie niet alleen maar ontlenen aan onze eigen impulsen, behoeften en driften. Maar waar laden wij dat kompas mee op? Met welk ander verhaal leven we?

Daarover gaat het in het laatste verhaal dat wij zondag lezen uit het profetenboek Koningen. We zien daar de koning in gesprek met een profetenzoon. De koning waarvan gezegd wordt dat hij alleen maar bezig is met zijn eigen agenda, zijn macht en zijn eer. Hij heeft iets vernomen over de kracht van de profetie en dat maakt hem onzeker. Hij wil er meer van weten en raakt gaandeweg onder de indruk van deze andere manier van denken en leven. Niet je laten leiden door eigen eer en machtsdenken, maar oog krijgen voor wat barmhartigheid allemaal vermag. Oog krijgen voor de rijkdom van een ontfermende levenshouding. Door de profetenzoon ziet hij ineens een berooide vrouw staan, zonder toekomst. Gevlucht voor hongersnood. Een vrouw met haar zoon. We kennen haar van eerdere verhalen. Misschien zijn wij het wel.

Zonder die verhalen over uittocht en opstaan uit doodsheid, had hij die vrouw nooit zien staan. Dan was ze enkel een vreemdeling geweest die uit de weg geruimd zou moeten worden. Maar nu ziet hij haar en wordt met ontferming over haar bewogen en geeft haar wat ze nodig heeft om tot leven te komen.

Wat profetische verhalen niet allemaal teweeg kunnen brengen. Ook vandaag. Bij ons. Daarover gaat het verhaal dat samenvat waar wij het de afgelopen weken over hadden.

Voor wie zoekt naar een moreel kompas en een beetje ontferming.