Kerkdienst 26 augustus 2018

Voorganger: dr. Ad van Nieuwpoort Orgel:
Dirk Out
Aanvang:
10:00
Crèche:
Crèche voor kinderen van 0-4 jaar
Collecten:
KIA-werelddiaconaat Guatemala/kerk
Informatie:

Voor de dienst: inzameling van artikelen voor de Voedselbank