Kerkdienst 25 oktober 2020

Voorganger: ds Jaap van de Meent Orgel:
Agnes van Bekkum en Anne Brummelkamp
Aanvang:
10:00
M.M.v:

Solisten: Ineke Dercksen en Peter Folstar

Let op: in verband met corona is de kerkdienst slechts toegankelijk voor 30 van tevoren aangemelde deelnemers.
Voor alle anderen geldt: luister of kijk de dienst online via Radio Bloemendaal.

Wilt u een dienst bijwonen? Kijk verderop.

Collecten:
DSG De Sluis/kerk
Informatie:

Bij de dienst van zondag

De Black Lives Matter-beweging heeft ons opnieuw geconfronteerd met de vraag: wie is Jezus? Daarop zijn vele antwoorden te geven. Zwart, wit of toch nog anders? In de lezingen van komende zondag klinkt het Sjema Jisrael, uit Deuteronomium 6, de kern van het Joodse geloof: ‘Hoor Israel, de Heer onze God is één en enig’. Het is het eerste wat een joods kind in het oor krijgt gefluisterd, als het geboren is. En het is het laatste wat tegen een stervende Jood wordt gezegd. Het wordt twee keer per dag door de joden gereciteerd en in een kokertje op de deurposten van hun huizen aangebracht, ter herinnering aan God, die zich Israël koos als zijn uitverkoren volk. Daarnaast luisteren we naar de woorden uit de brief aan de gemeente te Tessaloniki, waar afgoden plaats maakten voor God. De lezing uit het evangelie van Matteüs bepaalt ons bij de kern van het christelijk geloof, het dubbele gebod van de liefde en het antwoord op de vraag: wie is Jezus?

Dienst bijwonen
Als u deze dienst wilt bijwonen, meld u dan voor de donderdag voorafgaand aan de dienst aan bij het kerkelijk bureau via e-mail of telefoon: bureau@kerkpleinbloemendaal.nl of (023) 524 1913. Graag met opgave van het aantal personen en het telefoonnummer waarop u te bereiken bent.

Live kijken of luisteren
In verband met het coronavirus kan slechts een beperkte groep mensen deelnemen aan de kerkdienst. Opgeven hiervoor kan bij het kerkelijk bureau. Voor de anderen is het mogelijk om de dienst live online te luisteren of kijken. U doet dat via Radio Bloemendaal. Ook om te kijken. Ga vanaf 9.45 uur naar Radio Bloemendaal. Daar verschijnt op de homepage een knop om live te kijken of te luisteren. Luisteren kan ook met de app of door in Sonos naar Radio Bloemendaal te zoeken.