Kerkdienst 25 april 2021

Voorganger: ds Jaap van de Meent Orgel:
Dirk Out
Aanvang:
10:00
M.M.v:

Solisten: Baukje Sibma en Frank Cornet

LET OP: géén kerkdienst voor kerkgangers, luister óf kijk de dienst online via www.radiobloemendaal.nl

Collecten:
Save the children/kerk
Informatie:


Waar het over gaat in de dienst

Afscheid

Op Paasmorgen werden de leerlingen van Jezus geconfronteerd met de realiteit dat het graf waarin hij was gelegd, leeg was. Maar van grafschennis blijkt geen sprake. De leerlingen van Jezus raken er niet over uitgesproken. Lucas vertelt ons deze zondag (Lucas 24: 35-48) wat er daarna is gebeurd. Als de opgestane Heer maakt Jezus zich bekend aan zijn leerlingen. Niet als een geest, zoals zijn leerlingen denken, maar als een mens van vlees en beenderen. Hij ontsluit hun verstand, zodat zij gaan verstaan hoe in Hem  de Schriften in vervulling zijn gegaan. Jezus geeft zijn leerlingen opdracht zijn missie voort te zetten, door in Zijn naam aan ‘gevangenen’ vrijlating te verkondigen. Dan neemt Jezus zegenend afscheid van zijn leerlingen. Zoals ook wij dat doen wanneer wij afscheid nemen van een stervende of overledene. Aan het aardse leven is een einde gekomen, maar de dood is in en door Hem overwonnen.

ds. Jaap van de Meent

 

Ga vanaf 9.45 uur naar Radio Bloemendaal. Daar verschijnt op de homepage een knop om live te kijken of te luisteren.