Kerkdienst 24 maart 2019

Voorganger: ds Rob Visser Orgel:
Agnes van Bekkum
Kinderkring:
Kinderkring voor alle kinderen van de basisschool
Crèche:
Crèche voor kinderen van 0-4 jaar
Collecten:
kerk/KIA-kinderarbeid in India
Informatie:

voor de dienst: inzameling van artikelen voor de Voedselbank