Kerkdienst 24 juni 2018

Voorganger: ds. Jacobine Geel Orgel:
Agnes van Bekkum
Aanvang:
10:00
M.M.v:

De Cantorij o.l.v. Philien Schouten

Voor de dienst inzameling voor de voedselbank

Kinderkring:
Kinderkring voor alle kinderen van de basisschool
Crèche:
Crèche voor kinderen van 0-4 jaar
Collecten:
Stem in de Stad/diaconie
Informatie:
Zoals overal zit Paulus ook in Athene niet stil, maar verkondigt hij het evangelie. In deze stad vol intellectuelen lezen we niet van wonderen, maar wil hij hen overtuigen door het gesprek aan te gaan.
Paulus spreekt over een God die schepper is van hemel en aarde. Het is een God voor Wie geen tempel gebouwd hoeft te worden en die ook geen offers nodig heeft. Alle dingen die men in de wereld heeft, komen van Hem. Hij heeft alle mensen gemaakt, zorgt voor hen en bepaalt hun leven. Wat Paulus zegt gaat recht in tegen het denken van de Stoïcijnen en Epicureeërs. Beiden geloofden niet dat een god ook werkelijk in de wereld kan ingrijpen. Alles is bepaald door het lot. Nu horen ze ineens van een God die wel de wereld bestuurt en ook alle macht heeft! Tegelijk wijst Paulus hiermee alle afgodendienst en -offers af. Er is maar één God. Deze boodschap is ook vandaag heel mooi en troostvol: we staan er niet alleen voor, God ziet ons en zorgt voor ons.
Schriftlezingen:
  • Psalm 119: 1-6
  • Handelingen 17: 22-29
Jacobine Geel is een Nederlandse theologe, televisiepresentatrice en columniste.​