Kerkdienst 24 januari 2021

Voorganger: ds. John Vrijhof Orgel:
Agnes van Bekkum
Aanvang:
10:00
M.M.v:

Viool: Jussi Paananen
Declamatie van de liederen door Agneta Markusse en Baukje Sibma


LET OP: géén kerkdienst voor kerkgangers, luister óf kijk de dienst online via www.radiobloemendaal.nl

Collecten:
PKN-Missionair werk/kerk
Informatie:

Waar het over gaat in de dienst:

We lezen dit (b) jaar uit het evangelie volgens Marcus. Dit is het oudst bekende evangelie – 70 na Chr. – en het eerste dat we in dit genre kennen. Omdat dit ook het enige evangelie is zonder een verhaal van “oorsprong van Jezus” beginnen we pas na de kerstcyclus in zijn – misschien wel haar – boek te lezen. Het evangelie begint bij de doop van Jezus en beschrijft alles uiterst beknopt. In de lezing van a.s. zondag lezen we in 20 verzen de missie van Johannes de doper, de doop van Jezus, de verzoeking in de woestijn, de gevangenneming van Johannes en de roeping van de discipelen.

In de tekst behandeling van a.s. zondag zal het gaan over de tegenstelling tussen Johannes de doper en Jezus en wat zijn filosofie tot religie – of spiritualiteit – maakt. Een groot gedeelte van de tekst heeft u twee weken geleden ook al gelezen, maar de invalshoek is een andere.

Met vriendelijke groet John Vrijhof


LET OP: géén kerkdienst voor kerkgangers, luister óf kijk de dienst online via www.radiobloemendaal.nl