Kerkdienst 23 oktober 2022

Voorganger: ds. Jessa van der Vaart Orgel:
Dirk Out
Aanvang:
10:00
M.M.v:

Een Vocaal Kwartet

Het is Groene zondag en we vieren een dienst van Schrift en Tafel

Voor de liturgie klik op het boekicoon hieronder

Kinderkring:
Kinderkring voor alle kinderen van de basisschool
Crèche:
Crèche voor kinderen van 0-4 jaar
Collecten:
Rode Kruis/kerk
Informatie:


Over de dienst

Sinds september staat in een aantal diensten, verspreid over de zondagen tot november, de profeet Elia centraal. In tegenstelling tot andere profeten, zoals bijvoorbeeld Jesaja of Ezechiël, heeft hij niet een naar hem genoemd Bijbelboek. Elia speelt zijn rol in het boek Koningen en dat is veelzeggend. Naast een koning verschijnt in de Bijbel namelijk vaak een profeet die hem bij de les houdt van wat goed, menselijk en rechtvaardig is volgens de torah. En in hoeverre zit Achab, de koning waar Elia mee te maken heeft, op dat spoor?

De dienst van aanstaande zondag 23 oktober wordt georganiseerd door de werkgroep Groene Kerk en gaat over de vraag hoe wij de aarde zien: als wijngaard of als moestuin?
We horen in 1 Koningen 21 dat koning Achab zijn oog heeft laten vallen op de wijngaard van zijn buurman Nabot, die hij wil hebben om er een moestuin van te maken. Niks mis mee, zou je denken. Wij vinden het vandaag de dag immers best duurzaam om je eigen sla en tomaten te verbouwen; dat scheelt transport en dus vervuiling. De Bijbelschrijvers denken daar echter anders over: de wijngaard is het beeld van het land van belofte, van de aarde zoals die bedoeld is en gegeven aan de mens om te behoeden en te bewaren. De moestuin is het tegenovergestelde: het tuintje van hebben en houden. Het laat zich raden welke van de twee visies het meeste met duurzaamheid te maken heeft.

In deze dienst zullen wij ook brood en wijn (druiven) met elkaar delen, als ‘voorproefje’ van het visioen van het beloftevolle land.

 

Ga vanaf 9.45 uur naar Radio Bloemendaal. Daar verschijnt op de homepage een knop om live te kijken of te luisteren.

COLLECTE ZONDER CONTANT GELD
U kunt tijdens onze diensten met uw smartphone geven aan de collectes via GIVT. Meer weten? Ook kunt u geven door middel van collectebonnen.