Kerkdienst 23 april 2023

Voorganger: ds. Lennart Heuvelman Orgel:
Dirk Out
Aanvang:
10:00
M.M.v:

Livestream
Ga vanaf 9.45 uur naar Radio Bloemendaal. Daar verschijnt op de homepage een knop om live te kijken of te luisteren.

Voor de liturgie klikt u op het boekicoon hieronder

Collecten:
Stichting De Tweede Mijl/kerk
Informatie:


Over de dienst
‘Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, die het gewaagd heeft onze hand te vragen…’ dichtte Huub Oosterhuis (lied 362 in ons liedboek).

Daarover gaat het komende zondag. Petrus wordt door Jezus geroepen de kudde te weiden. Petrus, de rots waarop de kerk is gebouwd, stond niet altijd zo stevig. Hij ontkende Jezus te kennen op het moment dat het erop aan kwam. De haan kraaide. En toch… waagde Jezus hem de hand te vragen voor zijn dienstwerk. De menselijke maat mag er blijkbaar zijn, naast geloof ook twijfel, behalve piekmomenten ook zwakte. En in dat alles mogen we vertrouwen dat we de weg in geloof  en leven niet alleen gaan. ‘Hij die verlangen wekt, verlangen stilt – vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.’ Dat die woorden ons komende zondag mogen bemoedigen.

Lennart Heuvelman, Naarden