Kerkdienst 22 november 2020

Voorganger: ds. Juup van Werkhoven-Romeijn Orgel:
Agnes van Bekkum
Aanvang:
10:00
M.M.v:

Solisten: Agneta Markusse en Frank Cornet
Hobo: Elles de Koning
Fagot: Wim Lagrand

Let op: in verband met corona is de kerkdienst slechts toegankelijk voor 30 van tevoren aangemelde deelnemers. Draag bij binnenkomst een mondkapje. U mag die afzetten, wanneer u op uw plek bent.
Voor alle anderen geldt: luister of kijk de dienst online via Radio Bloemendaal.

Wilt u een dienst bijwonen? Kijk verderop.

Collecten:
Amnesty International/kerk
Informatie:

Als u deze dienst wilt bijwonen, meld u dan voor de donderdag voorafgaand aan de dienst aan bij het kerkelijk bureau via e-mail of telefoon: bureau@kerkpleinbloemendaal.nl of (023) 524 1913. Graag met opgave van het aantal personen en het telefoonnummer waarop u te bereiken bent.

Live kijken of luisteren
In verband met het coronavirus kan slechts een beperkte groep mensen deelnemen aan de kerkdienst. Opgeven hiervoor kan bij het kerkelijk bureau. Voor de anderen is het mogelijk om de dienst live online te luisteren of kijken. U doet dat via Radio Bloemendaal. Ook om te kijken. Ga vanaf 9.45 uur naar Radio Bloemendaal. Daar verschijnt op de homepage een knop om live te kijken of te luisteren. Luisteren kan ook met de app of door in Sonos naar Radio Bloemendaal te zoeken.

Over de dienst

Open hemel

Koester de namen die wij hier gedenken,

dat zij geborgen zijn in uw genade,

dat zij gekend zijn bij U en bij ons.

Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan,

zegen ons allen met het licht van uw ogen.

Lied 199

 

Zondag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de zondag vòòr Advent. Deze zondag wordt ook wel Eeuwigheidszondag genoemd. Op deze zondag gedenken wij in onze kerk de gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn gestorven, door hun namen te noemen en een kaars aan te steken. Licht in het duister. We steken ook een kaars aan voor ieder ver weg of dichtbij die is gestorven en die we op onze lippen en in ons hart dragen.

We lezen twee klassieke teksten die al eeuwenlang (sinds de 9e eeuw) worden gelezen wanneer in kerk de gestorvenen worden herdacht (Allerheiligen en Allerzielen): Openbaring 7, 9-17 en Mattheus 5, 1-12.

Het boek Openbaring van Johannes is het laatste boek van de Bijbel. Johannes geeft ons in de tekst die we zondag lezen een kijkje in de hemel. Het is een droom, een visioen, met vreemde beelden, die ons niet meer altijd iets zeggen. Inspiratiebron voor kunstenaars waaronder de gebroeders van Eijck, die zich door dit Bijbelgedeelte hebben laten inspireren voor het beroemde altaarsstuk Het Lam Gods.

Dat met Allerheiligen nu juist dit tekstgedeelte werd gelezen zegt ook iets over het geloof. Eeuwenlang stelden mensen zich de hemel voor als de plaats waar onze doden naar toe gaan. Kunnen wij nog wat met het beeld van Johannes?

Verlangen wij ernaar om bij God thuis te komen?

En wat stellen we ons daarbij voor?

Zondag zijn we met Johannes even in de hemel.

Want ‘Wie kan er aarden hier op aarde als er geen open hemel is?’ (Lied 800)

 

Welkom zowel fysiek als online.

Misschien kunt u thuis ook een kaarsje aansteken?

Juup van Werkhoven-Romeijn