Kerkdienst 21 februari 2021

Voorganger: ds. Jos Aarnoudse Orgel:
Dirk Out
Aanvang:
10:00
M.M.v:

Declameren: Agneta Markusse en Annet Swarts

LET OP: géén kerkdienst voor kerkgangers, luister óf kijk de dienst online via www.radiobloemendaal.nl

Collecten:
De Ark/kerk
Informatie:

Waar het over gaat in deze dienst:

STUK MAKEN EN HEEL MAKEN

Zondag 21 februari is het de eerste zondag in de veertigdagentijd. In het zogenaamde B-jaar van het oecumenische leesrooster klinken dan de volgende twee bijbellezingen tegen elkaar in. Genesis 9:8-17: het verbond met al wat leeft na de zondvloed met de regenboog als teken. En Marcus 1:12-15 (uiteraard): de verzoeking van Jezus door de duivel veertig dagen in de woestijn. Hoe zijn deze lezingen met elkaar verbonden. Het gaat om machten die het leven stuk maken en om de Macht die het leven heel maakt. Dat is dus waar we a.s. zondag in de kerk bij stil willen staan en waaromheen we de eredienst willen vieren.

Jos Aarnoudse

(protestants predikant, werkend als directeur op het landelijk bureau voor de kerkrentmeesters in de Protestantse Kerk, te Dordrecht)

 

 

 

 

LET OP: géén kerkdienst voor kerkgangers, luister óf kijk de dienst online via www.radiobloemendaal.nl